Ödüller

 • Odul Birinci

  1. Ödülü

 • Odul Ikinci

  2. Ödülü

 • Odul Ucuncu

  3. Ödülü

Yarışma Amacı

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması'nın amacı tasarım öğrencilerinin, doğa ve kullanıcı odaklı tasarım ilkelerini içselleştirmelerine katkı sağlamaktır.

Bununla birlikte öğrencilerin tasarlayacakları; sürdürülebilir, endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı ve/veya sanatsal tasarımların değerlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın konusu sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinde nüfus artışı ile birlikte, doğal kaynaklar azalırken, atık miktarında artış görülmektedir. Bu da ekolojik ayak izini artırmakta ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tasarımcı ve üreticilerin sürdürülebilir tasarım yapma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumlulukla katılımcıların, porselen ürünlerin kullanım senaryolarını ve ürün yaşam döngülerini sürdürülebilirlik bağlamında yeniden değerlendirmesi beklenmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri

 1. Sürdürülebilirlik: Bu ölçüt ile tasarımın yarışma konusu olan ilişkisi değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulardan bir veya bir kaçına cevap vermesi beklenmektedir.

 2. Yenilik: Bu ölçüt ile tasarım fikrinin ve ürünün yeniliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi beklenmektedir.

 3. İşlevsellik: Bu ölçüt ile tasarımın işlevi ve kullanılabilirliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi beklenmektedir.

 4. Uygulanabilirlik: Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

 5. Estetik: Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi beklenmektedir.