Ödüller

  • Odul Birinci

    1. Ödülü

  • Odul Ikinci

    2. Ödülü

  • Odul Ucuncu

    3. Ödülü

Yarışma Amacı

NG Kütahya Seramik, üniversite öğrencilerinin hayal ettiği tasarım yaklaşımlarını gerçeğe taşımasına ve yenilikçi özgün mekânların yaratılmasına olanak sağlayan, “Gülsüm Güral Tasarım Yarışması”nı 2. kez düzenlemiştir.

Yarışmanın ana amacı, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversite öğrencilerine endüstri beklentileri konusunda farkındalığı artırarak;  birlikte çalışma kültürü oluşturmaktır. Üniversite öğrencilerinin yenilikçi seramik tasarımlarıyla hayal ettikleri sanatsal dokunuşlara ulaşabilmesini sağlamak ve böylece sanat dünyasına yeni tasarımlar kazandırmak da öncelikli hedeflerimizdendir.

Yıllardır sanatla iç içe geçmiş bir çalışma kültürünü benimseyen NG Kütahya Seramik tarafından, gençlerimizi tasarımları ile ön plana çıkararak; onları motive etmek ve sürdürülen sanatsal-mimari faaliyetlere destek vermek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir.

Yarışma Kuralları

Yarışma; jüri üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Resim / Grafik / Seramik  / Cam / Endüstriyel Tasarım / Animasyon / Birleşik Sanatlar / Baskı Sanatları / İç Mimarlık bölümleri ile Mimarlık fakültelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.

Yarışmaya katılan eserler tek kategoride değerlendirilecek olup, 3 adet başarı ödülü verilecektir.

Web sayfasından yapılacak olan başvurularda; her bir eser için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.  Katılım sadece bireysel olarak yapılabilir ve her bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir.

Tasarlanan eserler daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, daha önce başka bir yerde ödül almamış, kopya edilmemiş, sergilenmemiş ve özgün olmalıdır. Yarışamaya bir kişi, en fazla 3 (üç) desen çalışması ile katılabilir. Ancak iki ya da üç eserin de finale kalması durumunda Jüri değerlendirmesi sonrasında puanı en yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır.